1–24 of 356 Results

Sorteeri:
 • 61 töölehte, sobivad lastele vanusele 4-6
  Sku: 17721

  Jõulukogumik

  Original price was: €6.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €6.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • Mängu käigus saab kujundada baassõnavara tegusõnade mõistmisoskust (näita, kus konn sööb, magab..), oskust selliseid sõnu kasutada üksiksõna tasandil (sööb, magab), kahe-sõnalises fraasis (konn sööb, konn magab) ning vähelaiendatud lihtlauses (konn sööb kommi, konn magab voodis). Lisaks võimaldab mäng harjutada tegusõna oleviku ainsuse 3. pöördevormi (mida teeb? sööb, magab). Mäng koosneb juhendist, viiest lotoalusest ning üksikpiltidest.

  Baassõnavara tegusõnade loto

  Original price was: €6.00.Current price is: €4.00.
  Original price was: €6.00.Current price is: €4.00. Lisa korvi
 • Populaarne
  Mängu käigus saab harjutada järgmiste lausemallide moodustusoskust: 1) alus + öeldis + sihitis (nt siil sööb õuna, konn korjab lehti); 2) alus + öeldis + vahendimäärus (nt konn sõidab bussiga, kass mängib nukuga). Lisaks saab kinnistada tegusõna oleviku ainsuse 3. pöördevormi (mida teeb?) ja kaasaütleva käändevormi (millega?) kasutust lausungi tasandil. Lausemoodustusoskust toetab mängus olupilt ja sellele vastav lauseskeem. Mängus olevad sõnad on lihtsad 1-3-silbilised baassõnavara nimi- ja tegusõnad.
  Mäng koosneb juhendist, kuuest olupildist, neile vastavatest lauseskeemidest ja üksikpiltidest.

  Lauseloome skeemi ja olupildi toel

  Original price was: €6.00.Current price is: €4.00.
  Original price was: €6.00.Current price is: €4.00. Lisa korvi
 • Populaarne
  Mida oskab teie kolmeaastane laps?
  • Kas oskab jutustada endast ja oma perekonnast?
  • Kas teab näo- ja kehaosi?
  • Kas oskab eristada putukaid? Koduloomi ja metsloomi? Seeni ja marju?
  • Kas teab milleks on vaja söögilauda, vihmavarja, triikrauda?
  • Kui hästi jätab pildil kujutatud meelde? Nimetada peast mitut eset?
  • Kas oskab kirjeldada esemeid?
  Testid aitavad täiskasvanutel kontrollida, millised oskused-teadmised (tähelepanu, mälu, loogiline mõtlemine, peenmotoorika, füüsilised oskused) on lastel juba olemas ja millised on hetkel kujunemas või vajavad rohkem harjutamist. Testid jagunevad järgmisteks teemadeks: matemaatika, meid ümbritsev maailm, kõne areng, mälu, motoorika areng. Iga teema sisaldab kaheksattesti, mis on jagatud raskusastme järgi. Komplekt sisaldab 50 testi ja 5 punktiirharjutust. Tähtis! Iga lapse areng on individuaalne ning kulgeb omas rütmis, seega on soovitatav mitte võtta käesolevaid teste ainsaks lapse arengu etapi hindamise vahendiks. Materjal sisaldab üldiseid teadmisi ja on koostatud pigem meelelahutuslikul eesmärgil.
  Sku: 1005

  Arengu testid 3+

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • Mitmuse osastava käändevormi omandamine ja õige kasutamine võib paljudele lastele valmistada raskusi. Seda eelkõige seetõttu, et vastaval vormil on palju võimalikke lõpuvariante. Käesolevas mängus saab laps mitmuse osastavat käändevormi mänguliselt harjutada. Mäng koosneb juhendist, lauamängu alusest, aardekirstudest ja üksikpiltidest (jagatud kategooriatena vastavalt lõpuvariandile). Mängu keskmes on piraat, kes tahab jõuda saarele. Teel saarele leiab ta erinevaid aardekirste.
  Mängu saab mängida ka hääliku kõnesse viimise ja kinnistamise etapis. Aardekirstu taha saab asetada mistahes õpitava häälikuga sõnad. Nt /r/ häälik sõna keskel. Laps saab moodustada lause “Piraat leidis ...”.

  Mitmuse osastava käändevormi lauamäng

  Original price was: €6.00.Current price is: €4.00.
  Original price was: €6.00.Current price is: €4.00. Lisa korvi
 • Populaarne
  Mis ei sobi teistega kokku? 🧐
  Liigse leidmine teiste seast. Töölehtede abil saab toetada lapse sõnavara, lauseloomet ja arendada põhjendamisoskust. 🗣
  Kokku 6 lehekülge.

  4s liigne – mis ei sobi ritta?

  3.50
 • Populaarne
  Kes sõidab bussiga, rongiga, lennukiga ja laevaga? Mängudes saab kinnistada kõnesse viidud häälikuid S, R, L ja K. Laps viib kokku sobiva pildi ja sellele vastava varju ning moodustab lause õiget hääldusviisi kasutades. Eriti sobilik on mängu mängida allrühma tegevuses. Mängu saab kasutada ka kaasaütleva käändevormi õpetamiseks (sõidab millega?). Mäng koosneb juhendist, 24 mängualusest (iga hääliku kohta 6 alust) ja üksikpiltidest.

  Häälikumängud S-, R-, L- ja K-hääliku kinnistamiseks

  Original price was: €8.00.Current price is: €6.00.
  Original price was: €8.00.Current price is: €6.00. Lisa korvi
 • Populaarne
  "Aknast paistab..." on R-hääliku harjutamiseks mõeldud mängukomplekt. Koosneb kolmest mängualusest ja pildikaartide failist: R-häälik sõna alguses, lõpus ja kaashäälikuühendis. Mängu käik: Laps võtab pildikaardi ning nimetab pildil oleva eseme. Seejärel püüab mängualuselt leida õige akna, kus sama pilt peidus on ning laps moodustab lause: "Aknast paistab/Akna taga on...."

  Aknast paistab – R-häälik

  2.50
 • Töölehtede abil saab:
  • õppida tundma numbreid vahemikus 1-10 ja harjutada nende kirjutamist
  • harjutada loendamist
  • lahendada loomingulisi harjutusi
  Sku: 1163

  Arvud 1-10

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • Juhul, kui teie laps nimetab juba üksikuid sõnu, kuid ei suuda neid veel fraasideks ühendada, õpetab käesolev materjal teda lauseid moodustama. Materjali saab kasutada ka vastupidi – „Lause moodustamine skeemi abil“ õpivad lapsed lauseid kuulmise järgi sõnadeks eraldama. Seda oskust on vaja, et rääkimisel ja kirjutamisel vähem vigu teha. Komplekt sisaldab: • 5 süžeepilti, • 21 alust koos kõigi lauseliikmetega, • 5 tegevuste kaarti, • 5 tegelaste kaarti, • 17 esemete kaarti, • 8 küsimuste kaarti, • 4 lisapilti lauseskeemiga, • 8 tegelaste lisakaarti.

  Lause moodustamine skeemi abil

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • Mida oskab teie neljaaastane laps?
  • Kas oskab reastada numbreid vastavalt järjekorrale?
  • Kas oskab võrrelda omavahel esemeid vastavalt pikkusele ja kõrgusele?
  • Kas oskab eristada puuvilju, juurvilju ja marju?
  • Kas tunneb puid ja nende vilju?
  • Kas oskab eristada ööpäeva ja mõista, millega saab tegeleda erineval ajal?
  • Kas oskab leida kirjelduse järgi eset, iseseisvalt kirjeldada eset?
  • Kas oskab leida omavahel loogiliselt kokku sobivaid esemeid?
  Testid aitavad täiskasvanutel kontrollida, millised oskused-teadmised (tähelepanu, mälu, loogiline mõtlemine, peenmotoorika oskused) on lastel juba olemas ja millised on hetkel kujunemas või vajavad rohkem harjutamist. Testid jagunevad järgmisteks teemadeks: matemaatika, meid ümbritsev maailm, kõne areng, mälu, motoorika areng. Iga teema sisaldab kaheksattesti, mis on jagatud raskusastme järgi. Komplekt sisaldab 50 testi ja 6 loogikalabürinti. Tähtis! Iga lapse areng on individuaalne ning kulgeb omas rütmis, seega on soovitatav mitte võtta käesolevaid teste ainsaks lapse arengu etapi hindamise vahendiks. Materjal sisaldab üldiseid teadmisi ja on koostatud pigem meelelahutuslikul eesmärgil.
  Sku: 1094

  Arengu testid 4+

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • Töölehed, mis aitavad harjutada lugemist ja sõnade kirjutamist. Lugemise käigus peab laps ära tundma, mis täht on puudu ja kirjutama selle sisse. Töölehed on jaotatud raskusastme järgi. Töölehti võib lahti lõigata ja kasutada kaartidena.

  Mis täht on puudu?

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • Populaarne
  Vaata töölehtede sisu siit Töölehtede abil saab moodustada lauseid: kodus ma.. pargis ma.. lasteaias ma.. maal ma.. Sorteerida tegusõnu, õppida uusi sõnu.

  Koosta lause. Sorteerimismäng

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • "Aknast paistab..." on S-hääliku harjutamiseks mõeldud mängukomplekt. Koosneb kolmest mängualusest ja pildikaartide failist: S-häälik sõna alguses, lõpus ja kaashäälikuühendis. Mängu käik: Laps võtab pildikaardi ning nimetab pildil oleva eseme. Seejärel püüab mängualuselt leida õige akna, kus sama pilt peidus on ning laps moodustab lause: "Aknast paistab/Akna taga on...."

  Aknast paistab – S-häälik

  2.50
 • Mängu keskmes on poiss, kellel on vaja lahendada erinevaid probleem-olukordi. Mängu saab lähtuvalt eesmärgist mängida mitmel erineval moel.
  1. Esemete funktsioonide mõistmine (poisil on juuksed sassis - tal on vaja kammi; poisi rattal on rehv tühi - tal on vaja pumpa).
  2. Töö tegusõnadega. Mängu käigus saab kujundada erinevate tegusõnade tähendusi ning tegusõnu piltide kommenteerimisel kasutada (kammib, sööb, kuivatab, peseb, õmbleb, lõikab).
  3. Töö grammatiliste vormidega. Vajadusel saab mängu kasutada tegusõna ainsuse oleviku 3. pöördevormi (mida teeb?) ja kaasaütleva käändevormi õpetamiseks (millega?).
  4. Töö sõnavaraga. Mitmed pildipaarid võimaldavad tegeleda omadussõnade vastandsõnadega (sassis-korras, must/porine-puhas, märg-kuiv, katki-terve).
  Mäng koosneb juhendist ja 14 probleem-olukorrast. Kokku on 42 pilti, millel on kujutatud probleem, vahend probleemi lahendamiseks ning tulemus.

  Esemete funktsioonid

  Original price was: €6.00.Current price is: €4.00.
  Original price was: €6.00.Current price is: €4.00. Lisa korvi
 • Tunded mõjutavad inimese käitumist, aitavad paremini tunda ennast ja teisi. Seetõttu on lapsel oluline enda ja teiste emotsioone tundma õppida, et paremini hinnata erinevaid olukordi. Töölehed sisaldavad 90 erinevat juhtumit, kaarte saab kasutada lapsega tunnetega toimetuleku õppimiseks, emotsioonide välja selgitamiseks ja kõne arengu harjutuste tegemiseks.

  Arva ära, mida laps tunneb

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • Töölehtede abil on lihtne ja huvitav lapsega kõnet arendavat harjutust teha.

  Kõne arendamise kettad

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • Mida oskab teie kahe aastane laps?
  • Kui selgelt rääkida?
  • Kui hästi joonistada oskab?
  • Kas tunneb värve?
  • Kas oskab eristada lilli ja marju? koduloomi ja metsloomi? lindu ja putukaid?
  • Kas oskab öelda mis asjad on kui talle näidata?
  • Kui hästi jätab pildil kujutatud meelde?
  Testid aitavad täiskasvanutel kontrollida, millised oskused-teadmised (tähelepanu, mälu, loogiline mõtlemine, peenmotoorika, füüsilised oskused) on lastel juba olemas ja millised on hetkel kujunemas või vajavad rohkem harjutamist.
  Testid jagunevad järgmisteks teemadeks: matemaatika, meid ümbritsev maailm, kõne areng, mälu, motoorika areng. Iga teema sisaldab kaheksattesti, mis on jagatud raskusastme järgi. Komplekt sisaldab 50 testi ja 5 punktiirharjutust.
   
  Sku: 1004

  Arengu testid 2+

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • Komplekt sisaldab endas viit erinevat mängu, milles saab mänguliselt kujundada osa ja terviku seoseid ning objekti osa nimetamise oskust.
  1. Terviku ja tema osade sobitamine
  2. Osa ja õige terviku sobitamine
  3. Terviku osade loto ja memoriin
  4. Remontimise mäng
  5. Joonista puuduv osa!
  Mänguga on kaasas juhend.

  Mängukomplekt: terviku osad

  Original price was: €8.00.Current price is: €6.00.
  Original price was: €8.00.Current price is: €6.00. Lisa korvi
 • Komplektis on kokku kümme erinevat mängu, milles saab harjutada ja kinnistada S-hääliku õiget hääldust sõna alguses “naeruste” ja “mossis” vokaalide ees, nii sõna kui ka lausungi tasandil.
  1. Kes või mis on kadunud? (kaks erinevat varianti)
  2. Sudoku lahendamine (kaks erinevat varianti)
  3. Täringumäng "Siil läheb seenele"
  4. Täringumäng "Võlur Samuel"
  5. Labürindi läbimine "Kus on sebra kodu?"
  6. Kes või mis ei sobi ritta?
  7. Mida sööb koer Sämmi?
  8. Terviku osade loto
  9. Erinevuste leidmine (kaks erinevat varianti)
  10. Pildiseeria "Sõbrapäev"
  Mänguga on kaasas juhend.

  Mängukomplekt: S-häälik sõna alguses

  Original price was: €8.00.Current price is: €6.00.
  Original price was: €8.00.Current price is: €6.00. Lisa korvi
 • Vaadake koos lapsega õppekaarte ja jutustage mida lapsed pildil teevad. Õppekaardid aitavad kõne arengule ja tugevdada mälu. Vaata töölehtede sisu siit.
  Sku: 1075

  Jutusta, mida lapsed teevad

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • Populaarne
  Komplektis on kokku kaheksa erinevat mängu, milles saab harjutada ja kinnistada R-hääliku õiget hääldust sõna alguses “naeruste” ja “mossis" vokaalide ees, nii sõna kui ka lausungi tasandil.
  1. Sudoku lahendamine (kaks erinevat varianti)
  2. Kes või mis on aia taga? (kaks erinevat varianti)
  3. Rebase ja roti tegevuste loto (kaks erinevat varianti)
  4. Täringumäng "Rakett"
  5. Labürindi läbimine "Kus on roti kodu?"
  6. Remondimees Rein
  7. Erinevuste leidmine (kaks erinevat varianti)
  8. Kuue-osaline pildiseeria "Rongisõit Riiga"
  Mänguga on kaasas juhend.

  Mängukomplekt: R-häälik sõna alguses

  Original price was: €8.00.Current price is: €6.00.
  Original price was: €8.00.Current price is: €6.00. Lisa korvi
 • Mängus saab kinnistada S-hääliku õiget hääldust lausungi tasandil. Fail koosneb viiest alusest, üksikpiltidest, tegelastest ja juhendist.

  S-hääliku kinnistamine “Poeskäik”

  3.00
 • Käesolevad kaardid on mõeldud eelkooliealistele lastele ja nende vanematele. Kaardid aitavad täiskasvanutel kontrollida, millised teadmised on lapsel juba olemas ja mida võiks juurde õppida. Kokku on 80 küsimust.

  Laske lapsel valida kaart ja lugege talle küsimus ette. Iga kaardi peal on ring, mille sisse võib teha märke vastavalt sellele, kas laps vastas õigesti või valesti.

  Sku: 1099

  Küsimused koolieelikule

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi