1–24 of 356 Results

Sorteeri:
 • Mängu kuulub 8 aluskaarti esemepiltidega ja ametinimetustega pildikaardid. Lase lapsel nimetada mängualusel olevate asjade nimetused, laps saab rääkida, mille jaoks neid asju kasutatakse seejärel tuleb lapsel leida mängualusele õige pilt sobiva ametiga nende asjade juurde. Laps õpib nimetama tuntumad ametid ja kirjeldama, mida nende tööde tegemiseks vaja läheb. Mängualused ja pildikaardid tuleb välja lõigata. 
  Sku: 44995

  “Kelle asjad need on?” ametinimetused

  2.00
 • Prindi, lamineeri, lõika, magnet taha ja mängi.
  • 16 pilti koos nimetustega: pannkoogi valmistamiseks vajaminevad vahendid ja toorained;
  • 24 paaari sõna ja pildi memoriin või väiksematele lugemise harjutamiseks ja paariliste otsimiseks.
  • 24 pannkooki poolitatud sõnadega (kahesilbilised ja mõned liitsõnad), loe ja leia sõna lõpp või algus.
  • 12 doomino klotsi ja tööleht kaasaütleva käände harjutamiseks nii visuaalselt, verbaalselt ja kirjalikult kinnistamiseks.

  “Pannkoogitegu” 3 mängu

  3.50
 • Mäng koosneb kolmest mängu alusest ja pildikaartidest. Pildikaardid on vaja eraldi välja lõigata. Pildikaartidel on kujutatud mööbli- ja igapäeva tarbeesemeid. Lapse ülesandeks on sorteerida pildid õigesse majja vastavalt värvile. Mäng on loodud eelkõige sõnavara arendamiseks, laps õpib nimetama erinevad mööbli- ja tarbeesemeid. Mängu saab kasutada sõnafraaside õpetamiseks (nt: kollane laud, punane tool jms) ning lausemudeli moodustamiseks (nt. majas on tool, kapp, laud ja vaas). 

  Sku: 48572

  “Värvilised majad” sorteerimismäng

  3.00
 • 2 töölehte leht teadmiste kontrollimiseks 15 pilti tööristadega printimiseks 3 digiharjutust
  Sku: 81249

  “Tööriistad”

  4.00
 • Jõuluteemalistes töölehtedes on lugemise ja kirjutamise arendamiseks põimitud: Keel ja kõne
  • moodusta liitsõnad;
  • luuletus, täida lüngad piltidega;
  • ristsõna;
  • hääli ja kirjuta puuduvad tähed;
  • nuputa (segi paisatud tähed).
  Matemaatika
  • liitmine ja lahutamine;
  • tehted mitme liidetavaga;
  • tehte märgi lisamine ja tehete moodustamine;
  • paaris ja paaritud arvud (arvutamine)
  Lisana 4 täringu mäng (liitmine/sõnade lugemine/saadud summa märkimine)
  Sku: 76967

  10 lk jõuluteemalist töölehte.

  3.50
 • Sorteerimismäng "Värvipurgid" tutvustab ja õpetab eristama kümme värvi ja jätma neid meelde. Kokku 10 värvipurki ja iga värvi kohta on viis osa, kokku 50 erinevat osa.
  Kuidas mängida? Selleks, et lapsel pilt väga kirjuks ei läheks, alustage sellest, et töötate läbi ehk mängite kahe või kolme värviga. Andke lapsele kõik vajalikud selle värvi elemendid ja sorteerige koos temaga värve. Hiljem jätkake ülejäänud värvidega.
   
  in Muu
  Sku: 1037

  10 värvipurke

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • Sisaldavad lugemist, kirjutamist, lõikamist, liimimist, joonistamist, värvimist. Keel ja kõne:
  • nimisõna ainsus ja mitmus;
  • tegusõna ainsus ja mitmus;
  • sulghäälik sõna alguses (K, P, T);
  • R ja S hääliku määramine ja vastava tähe kirjutamine;
  • talvega seotud sõnavara arendamine muukeelsetel lastel.
  Matemaatika:
  • arvurida (kirjuta puuduvad arvud);
  • moodusta hulgad, arvuta;
  • loogika ülessanne (arvuta);
  • kujundid (nimeta, kirjuta, joonista).
  Muusika
  • laulusõnad
  • noodid

  13 lk talveteemalist töölehte.

  3.50
 • Töölehed sisaldavad lausete lugemist ja mõistmist, moodustamist, laiendamist ja lõpetamist õige kohamäärsõnaga. Lisaks natuke värvimist.

  4lk Lausete laiendamine

  2.00
 • Populaarne
  Mis ei sobi teistega kokku? 🧐
  Liigse leidmine teiste seast. Töölehtede abil saab toetada lapse sõnavara, lauseloomet ja arendada põhjendamisoskust. 🗣
  Kokku 6 lehekülge.

  4s liigne – mis ei sobi ritta?

  3.50
 • 5 väikest juttu. Iga jutu põhjal on tehtud mõned küsimused ja üks ülesanne. Antud õppematerjal:'
  • sobib 5+ lastele;
  • lugemisoskuse arendamine;
  • funktsionaalne lugemine;
  • sõnavara rikastamine;
  • teemade "Ilm", "Tervislik ja mittetervislik toit", "Värvid", "Lasteaia tegevused" kinnistamine.
  Kokku 29 lk.
  Sku: 88665

  5 JUTTU + ÜLESANDED

  Original price was: €5.50.Current price is: €5.00.
  Original price was: €5.50.Current price is: €5.00. Lisa korvi
 • Aastavahetuse tegeluslehed sisaldavad:

  🎆minu 2024 kalender, mille laps ise saab enda jaoks oluliseks kujundada. Meie lamineerisime ja kõikide kuude nimetused on igapäev silme all. Kinnistub nädal ja kuupäevad.

  🎆 lk 1, luuletus “Aastaring”. Ülesanne: kuunimetuste lugemine ja ühendamine sobiva aastaajaga.

  🎆lk 2, ülesanded: aastavahetuse kombestik-lugemine ja lausete lõpetamine sobiva sõnaga. Vanarahva tarkused, tinast valatud kujundite/sümbolite  selgitused.

  🎆lk 3, ülesanded: loendamine, järjestamine, numbrite ja sõnade kirjutamine. Lugemine, küsimuse mõistmine.

  🎆lk 4, segipaisatud tähed: häälikurühma värvustega värvimine ja häälikute sobivasse rühma kirjutamine. Segipaisatud tähtedest sõna arvamine ja lause moodustamine.

  🎆lk 5, liitmine, lahutamine, liidetavate ja vähendaja määramine loendamise teel ja arvu kirjutamine.

  🎆aastavahetuse lauamängu on lõimitud ka paaris ja paaritu arv ja tähtede kogumine, kirjutamine ja lause lugemine.

  🎇tegeluslehed sobivad hakkajale 5aastasele, 6-7aastastele ja kindlasti pakib põnevust ka 1-2 klassile. Hea võimalus klassiga aruteluks.

  7lk aastavahetuse tegeluslehti

  3.00
 • Põnev otsimismäng vanusele 3-10. Mäng pakub lapsele nuputamist ning annab võimaluse lapse ja vanema vaheliseks meeskonnatööks. Lapse jaoks on mängu eesmärk leida “Aardelaegas”, mille lapsevanem on eelnevalt ära peitnud. Need võivad olla maiustused, mänguasjad, piletid seiklusparki, kinno või muu, mis võib last rõõmustada. Aaretejahi asukohaks on teie kodu. Materjali koostamisel lähtuti sellistest esemetest, mis on igas kodus olemas. Soovi korral võite mõned kaardid asendada ja valida teisi mis on antud materjali lõpus.
  Mängu käigus otsib lapse teie poolt nummerdatud vihjeid, mille abil ta peab leidma järgmised vihjed. Viimane vihje viitab sellele, kus asub "Aardelaegas". Vihjed võivad olla einevad. 2-5 aastaste laste jaoks võib otsimismängus kasutada rohkem piltidega kaarte, vanemate laste puhul aga ka raskemaid nuputamise ülesandeid.
  Materjal sisaldab 23 vihjekaarti ja 12 värviliste piltidega lisakaarti.
  in Muu
  Sku: 1024

  Aardelaegas sinu kodus

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • Komplekt sisaldab pilte aastaaegadega ja iga aja kohta kaheksa elementi. Mänguosi ehk aastaaegade tunnuseid tuleb välja lõigata ja kleepida alusele, kus on vastav aastaaja pilt.
  Sku: 1025

  Aastaaegade tunnused

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • 12 kuud 4 aastaaega
  Sku: 15896

  aastaajad

  1.00
 • Sorteerimismäng aastaaegade ja nende tunnuste õppimiseks ning kinnistamiseks. Mäng sisaldab 2 A4 suuruses aluskaarti nelja aastaajaga ning ühte lehte väljalõigatavate mänguosadega. Lamineeri aluskaardid, lõika/lamineeri mänguga seotud pildikesed, kinnita aluskaartidele ja väljalõigatud piltidele ümmargused takjakinnitused.  
  Sku: 92939

  Aastaajad

  1.50
 • Populaarne
  "Aknast paistab..." on R-hääliku harjutamiseks mõeldud mängukomplekt. Koosneb kolmest mängualusest ja pildikaartide failist: R-häälik sõna alguses, lõpus ja kaashäälikuühendis. Mängu käik: Laps võtab pildikaardi ning nimetab pildil oleva eseme. Seejärel püüab mängualuselt leida õige akna, kus sama pilt peidus on ning laps moodustab lause: "Aknast paistab/Akna taga on...."

  Aknast paistab – R-häälik

  2.50
 • "Aknast paistab..." on S-hääliku harjutamiseks mõeldud mängukomplekt. Koosneb kolmest mängualusest ja pildikaartide failist: S-häälik sõna alguses, lõpus ja kaashäälikuühendis. Mängu käik: Laps võtab pildikaardi ning nimetab pildil oleva eseme. Seejärel püüab mängualuselt leida õige akna, kus sama pilt peidus on ning laps moodustab lause: "Aknast paistab/Akna taga on...."

  Aknast paistab – S-häälik

  2.50
 • Töölehtede eesmärk on õppida kirjedalda esemete, loomade või inimeste erinevaid omadusi. Õppekaardid annavad hea võimaluse arendada kõnet ja laiendada silmaringi. Mängida saab nii, et toote algorütmi kõrvale eseme vm kaarti ja palute last samm-sammult skeemi abil eset vm kirjeldada. Lisaks õpib laps nimisõnu kategoriseerima. Mõneid nimisõnalisi õppekaarte saab leida minutarklaps lehelt (kliki) 
  Sku: 1143

  Algoritm

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • Populaarne
  Mängu eesmärgiks on iga ameti juurde leida vastava elukutsega seotud töövahendid. Mäng sisaldab 6 A4 suuruses aluskaarti, millel on kujutatud 12 erinevat ametit ning 4 lehte väljalõigatavate piltidega. Mäng aitab laiendada ja kinnistada lapse sõnavara, aitab luua seoseid, soodustab loogilist mõtlemist ja analüüsimisoskust.
  Sku: 39218

  Ametid

  2.50
 • Pesulõkse on vahva mängus kasutada. Töölehtedel olevaid suuri ringe (ehk aluseid) ja väikeseid ringe tuleb välja lõigata. Väikeseid ringe tuleb kinnitada pesulõksudele (saad kasutada kleepmassi). Lapsel tuleb asetada pesulõkse suuremale ringile. Saab mängida ka nii, et laps kleepib pilte ringile või kinnitab takjakinnitusele.

  Harjutused pesulõksudega arendavad lapsel peenmotoorikat, fantaasiat, tähelepanu. Laps õpib tundma paremat ja vasakut kätt

  Sku: 1132

  Arendavad mängud pesulõksudega

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • Mida oskab teie kahe aastane laps?
  • Kui selgelt rääkida?
  • Kui hästi joonistada oskab?
  • Kas tunneb värve?
  • Kas oskab eristada lilli ja marju? koduloomi ja metsloomi? lindu ja putukaid?
  • Kas oskab öelda mis asjad on kui talle näidata?
  • Kui hästi jätab pildil kujutatud meelde?
  Testid aitavad täiskasvanutel kontrollida, millised oskused-teadmised (tähelepanu, mälu, loogiline mõtlemine, peenmotoorika, füüsilised oskused) on lastel juba olemas ja millised on hetkel kujunemas või vajavad rohkem harjutamist.
  Testid jagunevad järgmisteks teemadeks: matemaatika, meid ümbritsev maailm, kõne areng, mälu, motoorika areng. Iga teema sisaldab kaheksattesti, mis on jagatud raskusastme järgi. Komplekt sisaldab 50 testi ja 5 punktiirharjutust.
   
  Sku: 1004

  Arengu testid 2+

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • Populaarne
  Mida oskab teie kolmeaastane laps?
  • Kas oskab jutustada endast ja oma perekonnast?
  • Kas teab näo- ja kehaosi?
  • Kas oskab eristada putukaid? Koduloomi ja metsloomi? Seeni ja marju?
  • Kas teab milleks on vaja söögilauda, vihmavarja, triikrauda?
  • Kui hästi jätab pildil kujutatud meelde? Nimetada peast mitut eset?
  • Kas oskab kirjeldada esemeid?
  Testid aitavad täiskasvanutel kontrollida, millised oskused-teadmised (tähelepanu, mälu, loogiline mõtlemine, peenmotoorika, füüsilised oskused) on lastel juba olemas ja millised on hetkel kujunemas või vajavad rohkem harjutamist. Testid jagunevad järgmisteks teemadeks: matemaatika, meid ümbritsev maailm, kõne areng, mälu, motoorika areng. Iga teema sisaldab kaheksattesti, mis on jagatud raskusastme järgi. Komplekt sisaldab 50 testi ja 5 punktiirharjutust. Tähtis! Iga lapse areng on individuaalne ning kulgeb omas rütmis, seega on soovitatav mitte võtta käesolevaid teste ainsaks lapse arengu etapi hindamise vahendiks. Materjal sisaldab üldiseid teadmisi ja on koostatud pigem meelelahutuslikul eesmärgil.
  Sku: 1005

  Arengu testid 3+

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • Mida oskab teie neljaaastane laps?
  • Kas oskab reastada numbreid vastavalt järjekorrale?
  • Kas oskab võrrelda omavahel esemeid vastavalt pikkusele ja kõrgusele?
  • Kas oskab eristada puuvilju, juurvilju ja marju?
  • Kas tunneb puid ja nende vilju?
  • Kas oskab eristada ööpäeva ja mõista, millega saab tegeleda erineval ajal?
  • Kas oskab leida kirjelduse järgi eset, iseseisvalt kirjeldada eset?
  • Kas oskab leida omavahel loogiliselt kokku sobivaid esemeid?
  Testid aitavad täiskasvanutel kontrollida, millised oskused-teadmised (tähelepanu, mälu, loogiline mõtlemine, peenmotoorika oskused) on lastel juba olemas ja millised on hetkel kujunemas või vajavad rohkem harjutamist. Testid jagunevad järgmisteks teemadeks: matemaatika, meid ümbritsev maailm, kõne areng, mälu, motoorika areng. Iga teema sisaldab kaheksattesti, mis on jagatud raskusastme järgi. Komplekt sisaldab 50 testi ja 6 loogikalabürinti. Tähtis! Iga lapse areng on individuaalne ning kulgeb omas rütmis, seega on soovitatav mitte võtta käesolevaid teste ainsaks lapse arengu etapi hindamise vahendiks. Materjal sisaldab üldiseid teadmisi ja on koostatud pigem meelelahutuslikul eesmärgil.
  Sku: 1094

  Arengu testid 4+

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • Tunded mõjutavad inimese käitumist, aitavad paremini tunda ennast ja teisi. Seetõttu on lapsel oluline enda ja teiste emotsioone tundma õppida, et paremini hinnata erinevaid olukordi. Töölehed sisaldavad 90 erinevat juhtumit, kaarte saab kasutada lapsega tunnetega toimetuleku õppimiseks, emotsioonide välja selgitamiseks ja kõne arengu harjutuste tegemiseks.

  Arva ära, mida laps tunneb

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi