1–24 of 177 Results

Sorteeri:
 • Prindi, lamineeri, lõika, magnet taha ja mängi.
  • 16 pilti koos nimetustega: pannkoogi valmistamiseks vajaminevad vahendid ja toorained;
  • 24 paaari sõna ja pildi memoriin või väiksematele lugemise harjutamiseks ja paariliste otsimiseks.
  • 24 pannkooki poolitatud sõnadega (kahesilbilised ja mõned liitsõnad), loe ja leia sõna lõpp või algus.
  • 12 doomino klotsi ja tööleht kaasaütleva käände harjutamiseks nii visuaalselt, verbaalselt ja kirjalikult kinnistamiseks.

  “Pannkoogitegu” 3 mängu

  3.50
 • 2 töölehte leht teadmiste kontrollimiseks 15 pilti tööristadega printimiseks 3 digiharjutust
  Sku: 81249

  “Tööriistad”

  4.00
 • Jõuluteemalistes töölehtedes on lugemise ja kirjutamise arendamiseks põimitud: Keel ja kõne
  • moodusta liitsõnad;
  • luuletus, täida lüngad piltidega;
  • ristsõna;
  • hääli ja kirjuta puuduvad tähed;
  • nuputa (segi paisatud tähed).
  Matemaatika
  • liitmine ja lahutamine;
  • tehted mitme liidetavaga;
  • tehte märgi lisamine ja tehete moodustamine;
  • paaris ja paaritud arvud (arvutamine)
  Lisana 4 täringu mäng (liitmine/sõnade lugemine/saadud summa märkimine)
  Sku: 76967

  10 lk jõuluteemalist töölehte.

  3.50
 • Sisaldavad lugemist, kirjutamist, lõikamist, liimimist, joonistamist, värvimist. Keel ja kõne:
  • nimisõna ainsus ja mitmus;
  • tegusõna ainsus ja mitmus;
  • sulghäälik sõna alguses (K, P, T);
  • R ja S hääliku määramine ja vastava tähe kirjutamine;
  • talvega seotud sõnavara arendamine muukeelsetel lastel.
  Matemaatika:
  • arvurida (kirjuta puuduvad arvud);
  • moodusta hulgad, arvuta;
  • loogika ülessanne (arvuta);
  • kujundid (nimeta, kirjuta, joonista).
  Muusika
  • laulusõnad
  • noodid

  13 lk talveteemalist töölehte.

  3.50
 • Töölehed sisaldavad lausete lugemist ja mõistmist, moodustamist, laiendamist ja lõpetamist õige kohamäärsõnaga. Lisaks natuke värvimist.

  4lk Lausete laiendamine

  2.00
 • Populaarne
  Mis ei sobi teistega kokku? 🧐
  Liigse leidmine teiste seast. Töölehtede abil saab toetada lapse sõnavara, lauseloomet ja arendada põhjendamisoskust. 🗣
  Kokku 6 lehekülge.

  4s liigne – mis ei sobi ritta?

  3.50
 • 5 väikest juttu. Iga jutu põhjal on tehtud mõned küsimused ja üks ülesanne. Antud õppematerjal:'
  • sobib 5+ lastele;
  • lugemisoskuse arendamine;
  • funktsionaalne lugemine;
  • sõnavara rikastamine;
  • teemade "Ilm", "Tervislik ja mittetervislik toit", "Värvid", "Lasteaia tegevused" kinnistamine.
  Kokku 29 lk.
  Sku: 88665

  5 JUTTU + ÜLESANDED

  Original price was: €5.50.Current price is: €5.00.
  Original price was: €5.50.Current price is: €5.00. Lisa korvi
 • Aastavahetuse tegeluslehed sisaldavad:

  🎆minu 2024 kalender, mille laps ise saab enda jaoks oluliseks kujundada. Meie lamineerisime ja kõikide kuude nimetused on igapäev silme all. Kinnistub nädal ja kuupäevad.

  🎆 lk 1, luuletus “Aastaring”. Ülesanne: kuunimetuste lugemine ja ühendamine sobiva aastaajaga.

  🎆lk 2, ülesanded: aastavahetuse kombestik-lugemine ja lausete lõpetamine sobiva sõnaga. Vanarahva tarkused, tinast valatud kujundite/sümbolite  selgitused.

  🎆lk 3, ülesanded: loendamine, järjestamine, numbrite ja sõnade kirjutamine. Lugemine, küsimuse mõistmine.

  🎆lk 4, segipaisatud tähed: häälikurühma värvustega värvimine ja häälikute sobivasse rühma kirjutamine. Segipaisatud tähtedest sõna arvamine ja lause moodustamine.

  🎆lk 5, liitmine, lahutamine, liidetavate ja vähendaja määramine loendamise teel ja arvu kirjutamine.

  🎆aastavahetuse lauamängu on lõimitud ka paaris ja paaritu arv ja tähtede kogumine, kirjutamine ja lause lugemine.

  🎇tegeluslehed sobivad hakkajale 5aastasele, 6-7aastastele ja kindlasti pakib põnevust ka 1-2 klassile. Hea võimalus klassiga aruteluks.

  7lk aastavahetuse tegeluslehti

  3.00
 • Põnev otsimismäng vanusele 3-10. Mäng pakub lapsele nuputamist ning annab võimaluse lapse ja vanema vaheliseks meeskonnatööks. Lapse jaoks on mängu eesmärk leida “Aardelaegas”, mille lapsevanem on eelnevalt ära peitnud. Need võivad olla maiustused, mänguasjad, piletid seiklusparki, kinno või muu, mis võib last rõõmustada. Aaretejahi asukohaks on teie kodu. Materjali koostamisel lähtuti sellistest esemetest, mis on igas kodus olemas. Soovi korral võite mõned kaardid asendada ja valida teisi mis on antud materjali lõpus.
  Mängu käigus otsib lapse teie poolt nummerdatud vihjeid, mille abil ta peab leidma järgmised vihjed. Viimane vihje viitab sellele, kus asub "Aardelaegas". Vihjed võivad olla einevad. 2-5 aastaste laste jaoks võib otsimismängus kasutada rohkem piltidega kaarte, vanemate laste puhul aga ka raskemaid nuputamise ülesandeid.
  Materjal sisaldab 23 vihjekaarti ja 12 värviliste piltidega lisakaarti.
  in Muu
  Sku: 1024

  Aardelaegas sinu kodus

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • 12 kuud 4 aastaaega
  Sku: 15896

  aastaajad

  1.00
 • Tunded mõjutavad inimese käitumist, aitavad paremini tunda ennast ja teisi. Seetõttu on lapsel oluline enda ja teiste emotsioone tundma õppida, et paremini hinnata erinevaid olukordi. Töölehed sisaldavad 90 erinevat juhtumit, kaarte saab kasutada lapsega tunnetega toimetuleku õppimiseks, emotsioonide välja selgitamiseks ja kõne arengu harjutuste tegemiseks.

  Arva ära, mida laps tunneb

  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50.
  Original price was: €5.00.Current price is: €3.50. Lisa korvi
 • Komplekti kuulub 15 lehte, millel on kolm tehet ehk kokku 45 tehet. Tehted saab panna nätsuga seintele ja siis lapsed peavad vahukommidele kirjutatud vastused viima õigete kruuside juurde.
  Sku: 26365

  Arvutamine kakaokruusidega

  2.81
 • Komplekti kuulub 20 kaarti, kus on erinevad liikumisega seotud tegevused peal. Iga tegevuse juures on ka numbrid. Numbrid jäävad vahemikku 1-6 ja neid numbreid saab kasutada selleks, et õpilased veeretavad endale sobiva sihtkoha. Kaartidest on võimalik kokku laduda bee-boti või blue-boti jaoks sobiv matt. Iga ruudu küljepikkuseks on 15 cm ehk täpselt roboti liikumissammu pikkus.
  in Muu
  Sku: 11241

  Bee-boti ja blue-boti kaardid liikumisega

  2.44
 • Põnevad metsa- ja rannapäeva bingod, kuhu on lõimitud lihtmineviku tegusõnad ning ainsuse ja mitmuse osastav kääne. Laps peab täiendama bingoalust kas ainsuses või mitmuses, ning oma kogetu põhajal märgistama vastava ruudu.
  Sku: 45976

  BINGO→metsa- ja rannapäev

  1.50
 • Kaardid tuleb välja lõigata ja mängida äratundmise mängu. Jagatakse kaardid omavahel võrdseks ja üks kaart jäetakse kõigile nähtavaks. Mängijad üritavad leida kahel kaardil sarnast tähte, numbrit või sümbolit. Kaardid avatakse üksteise järel. See, kes märkab ühist tähte, numbrit või sümbolit mõlemal kaardil esimesena, saab kaardi endale ning seejärel avatakse sümbolite otsimiseks järgmine kaart jne. Võidab see, kes kogub kõige rohkem kaarte.
  Sku: 1124

  Dobble. Tähed, numbrid, sümbolid

  Original price was: €3.50.Current price is: €2.50.
  Original price was: €3.50.Current price is: €2.50. Lisa korvi
 • Domani kaardid (53 lk):
  • puud
  • seened
  • köögi-ja juurviljad
  • koduloomad
  • metsloomad
  • transport
  • mööbel
  • mänguasjad.
  Sku: 78328

  Domani kaardid

  3.50
  • lugemine, mõistmine, kirjutamine, loendamine, arvutamine, nuputamine, värvimine;
  • arutelu võimaldav ülevaatlik plakat ministeeriumite loendiga, presidendid, maakonnad ja linnad;
  • riiklikud- ja rahvuslikud sümbolid.
  Sku: 79616

  Eesti Vabariik 105

  4.50
 • Maaelu tegeluslehed sobivad hästi kakskeelsete laste (miks mitte ka täiskasvanute) spetsiifilise sõnavara arendamiseks ja teadmiste laiendamiseks.
  Sku: 93853

  Elu maal

  2.50
 • Emadepäeva kaart/kingitus, mis ei kesta ainult ühe päeva! Emadepäeava kaardi põhjad võimaldavad lõimida kunsti-, tööõpetuse- ja Eesti keele tunnid. Lugemist, lõikamist, kujundamist ja liimimist jagub ning ei tohiks jätta kasutamata võimalust olulisteks aruteludeks. Variant 1. A5 suuruseks lõigatav kaart positiivsete lausungitega, mille taha liimida väljalõigatud lilleõis. Kroonlehed jäävad ilma liimita ja nende alla liimib laps meeltmööda kingituste variandid emale. Jääb veel ruumi joonistada või kirjutada. Variant 2. A5 suuruseks volditav kaart. Kaanele kas liimida või joonistada pilt emast ja lisada positiivsed lausungid. Avatud kaardi vasakul küljel tänusõnad emale erinevate toimetuste eest, mida ema lapse jaoks tigapäevaselt teeb. Kaardi paremal küljel on meelespea emale, mis teda motiveeriks. Kaardi tagaküljele liimib laps kingituste variandid. Juba valitud kingituse taha on jäetud märgistamiseks ruuduke.
  Sku: 69637

  Emadepäev

  3.50
 • Töölehed kus laps saab ise kirjutada emale kiri, luuletus, kirjeldada oma ema kasutades omadussõnu, joonistada ja meisterdada ema jaoks kingitust, lugeda teksti ja vastata küsimustele. Kokku on 10 faili ja nendes on 20 ülesannet.
  Sku: 75714

  Emadepäeva töölehed

  Original price was: €4.00.Current price is: €3.00.
  Original price was: €4.00.Current price is: €3.00. Lisa korvi
 • Töölehed sisaldavad 24 erinevat fraseologismi. Mängida saab nii, et õppekaarte lõigatakse välja ja leitakse pildile lause. Lõpus on ülesanne, kus tuleb täita lünk sobiva fraseologismiga.
  Sku: 1115

  Fraseologismid

  5.00
 • Geomeetrilised kujundid. Tasapinnalised kujundid. Ruumilised kujundid. Sirgjoon, sirglõik, kõverjoon, punkt. Ruut, ristkülik, ring, kolmnurk, romb. Kuup, risttahukas, kera, püramiid, silinder, koonus.
  Sku: 49821

  Geomeetrilised kujundid.

  3.00