Küpsiste kasutamine – ja privaatsuspoliitika

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Velsam OÜ isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab.

Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Velsam OÜ (edaspidi Töölehed lastele) veebilehel www.toolehedlastele.ee (edaspidi veebileht).

Kui mingil põhjusel tunned, et Töölehed lastele on sulle liiga teinud, siis anna sellest meile kohe teada info@minutarklaps.ee ja anname endast kõik, et olukord parandada.

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad veebilehele omalt poolt infot. Näiteks teenuste tellimine või veebilehega meili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Töölehed lastele poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused, s.h alla laetavad töölehed.

Isikuandmete töötlemine

Kinnitades privaatsustingimused annad õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.
Veebileht kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

kasutaja nimi ja e-posti aadress – programmiga liitumisel, et saata detailsed juhised programmi läbimise kohta
kasutaja nimi ja e-posti aadress – kui kasutaja liitub Töölehed lastele uudiskirjaga, siis saadame ettevõttega seotud uudiseid ja teavitusi

veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

Isikuandmete kasutamine

Töölehed lastele kasutab isikuandmeid:
kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Veebileht kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.
Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Loovpuu lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Loovpuu kasutajale teenuseid.

Loovpuu kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

WordPress – veebilehe majutust
Google – veebilehe kasutusstatistika analüüsi
Facebook – sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi Stripe, Montonio – edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Loovpuu kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Töölehed lastele säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.
Veebileht rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:
avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist;
nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@toolehedlaste.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Töölehed lastele meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest kirja lõpus oleva lingi kaudu. Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.
Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Töölehed lastele veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Privaatsustingimuste muutmine

Töölehed lastele jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Autoriõigus

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Velsam OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Velsam OÜ loal.

Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@minutarklaps.ee

Tooted 0 Lemmiklist 0 Ostukorv
Ostukorv(0)

Ostukorv on tühi. Ostukorv on tühi.